Hatchimals: EIvontuur in Hatchtopia

Ga mee op EIvontuur in Hatchtopia en zoek de 15 eieren... Speur op je plattegrond en breng een bezoek aan het Fabelbos en het Magisch Weiland. Open het ei en plak je Hatchimal op je EIvonturenblad. Hatch je mee?

Hatchimals: EIvontuur in Hatchtopia

Vrijwaring en Disclaimer

Vrijwaring
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DoenKids! is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal, foto's en draaiboeken die verstrekt worden via gedrukte of digitale publicaties van DoenKids! op enigerlei wijze te verspreiden. De informatie dient slechts voor eigen gebruik.

Disclaimer
Activitheek.nl is een website van DoenKids! ! Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van Activitheek.nl en overige gedrukte of digitale publicaties van DoenKids! is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op Activitheek.nl en overige gedrukte of digitale publicaties van DoenKids! geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de producten van DoenKids! Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van DoenKids! of Activitheek.nl verkregen is.

De informatie op Activitheek.nl wordt continue aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.