Ieder jaar zet je het weer op de agenda: een ouderavond! Dat betekent ook ieder jaar opnieuw weer op zoek naar een interessant onderwerp. Je wil je ouders iets te bieden hebben, meer dan alleen de info over de eigen locatie.

Zoals Boink het verwoordt op hun website:

“Het is belangrijk om ouders op verschillende manieren aan te spreken en ze als ‘partner in de opvang’ uit te nodigen. Vraag ouders om hun mening en laat merken dat hun bijdrage wordt gewaardeerd. Een andere leuke manier om ouders te betrekken bij de opvang is het organiseren van een ouderavond. Op zo’n avond kan de oudercommissie een onderwerp centraal stellen dat aansluit bij de interesses van de ouders. Zorg daarnaast voor een informeel gedeelte met onderling contact en de mogelijkheid tot discussie of het uitwisselen van informatie en tips.”

In deze blog vind je 15 tips voor interessante onderwerpen voor een ouderavond.

1. Essisme

Niet voor niets noem ik dit onderwerp als eerste. Silvia Romijn heb ik leren kennen toen zij zelf nog directeur en eigenaar was van een kinderopvangorganisatie. Zij is tevens moeder van 4 kinderen. Zij weet echt als geen ander waar je allemaal mee te maken krijgt als ouder en wat jij als kinderopvangorganisatie met je ouders voor relatie wil opbouwen. Met de methode “zaaigoed” leert ze je bewust te worden welke invloed jouw eigen handelen heeft en welke reactie dit oproept bij kinderen en omgekeerd. Zodat je de politieagent minder in hoeft te zetten en andere tools in handen krijgt. Silvia geeft workshops en trainingen en ik garandeer je dat ze iedereen geïnspireerd naar huis laat gaan!

Silvia Romijn, Essisme

2. Brandveiligheid

Ook een onderwerp waar ik persoonlijk ervaring mee heb opgedaan. Dit was namelijk een onderwerp op een ouderavond van mijn “eigen” kinderdagverblijf in IJsselmuiden. Een dame van de brandwondenstichting gaf veel tips over veiligheid en preventie. Indrukwekkend en informatief. Aan het einde van de avond ben ik ook donateur geworden en heb me aangemeld als collectant dus dat zegt wel iets over hoe interessant dit onderwerp was. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Brandwondenstichting.

3. Gezonde voeding

Dit is misschien een beetje voor de hand liggend inmiddels want het lijkt wel of iedereen het er over heeft: gezond eten en drinken voor kinderen! Maar toch kun je ouders heel veel interessante informatie bieden wanneer je de juiste spreker uitnodigt. Je kunt lokaal eens rondkijken of er een diëtist of voedingsdeskundige is die hier een informatieavond over kan verzorgen. Ook kun je Claudia benaderen. Zij blogt voor DoenKids en heeft al veel ervaringen opgedaan in het geven van workshops. Tip: geef ouders ook de digitale of geprinte versie van het e-book met gezonde traktatietips!

4. Anti-pesten

Posicom verzorgt over dit onderwerp ouderavonden. Niemand heeft het recht een ander te pesten, maar als het dan toch gebeurt, is het handig om te weten wat je kunt doen! Hoewel het een ernstig onderwerp betreft, is het toch zeker ook een avond met een knipoog. Ouders krijgen informatie met voorbeelden over het aanpakken van pesten & cyberpesten, groepsprocessen en groepsdynamiek. Een andere aanbieder is Playback. Tijdens de ouderavond maakt PlayBack gebruik van ‘terugspeeltheater’. Een techniek waarbij scènes opnieuw gespeeld worden en ouders elkaar tips geven voor een goed gesprek met hun kind.

5. Kinder EHBO

Let us train you heeft een speciaal programma samengesteld om tijdens een ouderavond een goede informatieve bijeenkomst te verzorgen. Compleet met een leerzame quiz en demonstratie van reanimatie e.d. Zelf proberen mag ook!

6. Voorlezen

Dat voorlezen belangrijk is weten we allemaal. Voor ouders is het zeker leuk om meer te leren over het waarom! Elly van der Linden is specialist ‘lezen met baby’s, dreumesen en peuters’. Je kunt haar vragen voor een lezing of workshop. Natuurlijk kun je ook bij je plaatselijke bibliotheek informeren naar de mogelijkheden!

7. Muziek

Muziek heeft het vermogen om kinderen te leren, uit te dagen, plezier te geven, tot bewegen te verleiden, de hersenen te laten rijpen, alert te maken, samen bezig te zijn, kortom uit te dagen in hun gehele ontwikkeling. Op de website van Hanneke Poot – Van der Windt lees je meer informatie over haar workshops en trainingen. Te ver bij jouw locatie vandaan? Neem dan eens contact op met de plaatselijke muziekschool. Wie weet is er iemand die een lezing kan geven over het belang van muziek in de ontwikkeling van een kind.

8. Social Media

Heel interessant voor ouders van BSO kinderen is een workshop over het gebruik van Social Media door jeugd. Het bureau Jeugd & Media kan hierbij ondersteuning bieden. Zij hebben een breed aanbod van thema’s die je aan bod kunt laten komen op een ouderavond. Vul het speciale aanvraag formulier in en zij nemen contact met jou op om te bespreken waar je precies aandacht aan wilt besteden.

9. Natuurbeleving

Mevrouw van Buiten is een initiatief van Femke Doorenspleet. Tijdens een ouderavond gaat zijn in op het nut van natuurbeleving voor kinderen en geeft eenvoudige handreikingen om zelf aan natuurbeleving te doen met de kinderen. Evert-Jan Harmsen is de Burgemeester van Buiten. Ook hij kan je meer vertellen over natuurbeleving voor kinderen. Ook kun je plaatselijk navraag doen bij organisaties die zich inzetten voor de natuur.

Foto: https://skinnymom.com/

10. Mindfulness voor kinderen

Mindfulness is een onderwerp wat veel ouders bezighoudt. Mindfulness wordt ook wel aandachtgerichte cognitieve therapie genoemd. Mindfulness helpt je bewuster en met meer aandacht te leven. Het is een levensstijl waarbij wordt geprobeerd om volledig in het nu te leven, oordelen of reacties achterwege te laten en levenservaringen te accepteren. Kan ik dat ook? Kan ik mindfulness doen met mijn kinderen? Hoe ga ik meer mindful om met de kinderen. Dat zijn vragen die in de workshop van Mindfulklas beantwoordt wordt. Andere aanbieders die wij online vonden zijn Kindergevoel, Zontrainingen, Eline Snel en Yes Mindfulness.

11. Speelgoed

Alle kinderen spelen. Alle ouders hebben er mee te maken. Spelen lijkt zo vanzelfsprekend. Ieder kind lijkt het vanzelf te kunnen. Dat is niet zo. Kinderen spelen omdat – wanneer – en zo lang het leuk is om te spelen. Ouders kunnen zorgen dat spelen leuk is en blijft, door aandacht voor spelen en het weloverwogen geven van speelgoed. Speelgoed, is het visitekaartje van de opvoeding. Marianne de Valck van adviesbureau Spelen en Speelgoed geeft advies.

12. Baby-en kindgebaren

Tijdens de workshop baby- en kindgebaren leren de ouders de beginselen van het gebaren met hun kind. Gosia Prusak-Zanen van Childstale vertelt over de historie van babygebaren en waarom het bijdraagt aan de taalontwikkeling van kinderen. Andere aanbieders op dit gebied zijn Babygebaren en Baby- en kindergebaar.

13. Opruimen

Misschien heb je wel eens gehoord van Marie Kondo, de Japanse auteur die een bestseller schreef over opruimen. Een opgeruimd huis brengt rust. Zou je ook wel wat meer rust en regelmatig in je gezin willen terugzien? Er zijn coaches die je daarbij kunnen helpen. Denk bijvoorbeeld aan  Marijke Minten van Drukke moeders of Sophia van Thile van Opruimkriebels. Heel inspirerend en vaak veel herkenning voor ouders!

14. Verschil in ontwikkeling tussen jongens en meisjes

Lauk Woltering en Hanneke Poot (eerder genoemd bij punt 7) zijn twee aanbieders van workshops die ik tegenkwam op dit gebied. De soms verschillende ontwikkeling van jongens en meisjes komt aan bod en hoe daar op in te spelen als ouders. Ontzettend actueel!

15. Verkeer

JONGLeren in het verkeer is een educatief programma voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 6 jaar én hun (professionele) opvoeders. De kern van dit programma bestaat uit verkeersthemaweken (tussen de 3 en 6 weken) voor de kinderen en een informatiebijeenkomst voor de opvoeders. Organisaties (kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en basisscholen) krijgen een instructie en een goed gevulde themakist. Het project wordt afgesloten met een ouderbijeenkomst. Tijdens deze interactieve  bijeenkomst krijgen ouders informatie over de verschillende ontwikkelingsfasen van hun kind en leren ze hoe ze hun kind veilig laten deelnemen aan het verkeer. Er worden filmpjes getoond en tips gegeven. Ook Veilig Verkeer Nederland kan vaak uitkomst bieden. Neem contact op met een regionale vertegenwoordiger! Inspiratie voor het thema verkeer vind je ook in de webshop.

Veel succes met het plannen van een mooie ouderavond!

Deel dit blogbericht!
Recent Posts
0

Start typing and press Enter to search